Naša ponuka / Hľadáme animátorov

Hľadáme animátorov

Hľadáme animátorov do školy v prírode:

Termíny: apríl, máj, jún, júl, august 2017

 Požiadavky:

 

  • vzťah k deťom 
  • zodpovednosť
  • spoľahlivosť
  • organizačné schopnosti
  • komunikatívnosť
  • pracovitosť
  • bezúhonnosť
  • dobrý zdravotný stav

 


Hľadáme zdravotníkov do školy v prírode:

Termíny: apríl, máj, jún, júl, august 2017


 Požiadavky:

  • úplné stredoškolské vzdelanie s praxou

 

  • zdravotník je odborne spôsobilá osoba, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činnosti lekára, sestry, pôrodnej asistentky alebo zdravotníckeho záchranára 


Bližšie informácie vám poskytnú pracovníci CK:

0911 55 83 55

atteam@atteam.sk