Naša ponuka / Školské výlety / Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Navštívime múzeum najvýznamnejšej osobnosti národnobuditeľského obdobia Slovákov, Ľudovíta  Štúra,  pamätnú izbu kodifikátora spisovnej slovenčiny i jeho pomník na Modranskom cintoríne. Ďalšia literárna expozícia štúrovcov  dokumentuje činnosť spisovateľov, jazykovedcov a národopiscov v období slovenského národného obrodenia.


Záujemcovia majú možnosť navštíviť aj výrobňu majoliky v Modre. 

 


Cena: 7 €


 

Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom, pri počte 40 platiacich osôb 3 osoby zdarma.


Cena nezahŕňa: vstupné. 


 

Objednávateľ:
Adresa:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:
 
Miesto zájazdu:
Názov zájazdu:
Počet osôb:
Termín:
Text:
 
Odpíšte kód: