Naša ponuka / Tábory / Často kladené otázky

Často kladené otázky

Ako môžem prihlásiť dieťa do tábora?

1. Objednávkový formulár alebo nájdete na našej webovej stránke v sekcii tábory alebo môžete vyplniť a odoslať TU
2. Tábor môžete objednať telefonicky na číslach: 0911 420 720 alebo 0911 55 83 55.
3. Vašu požiadavku o zakúpení tábora môžete poslať aj e-mailom: atteam@atteam.sk.
4. Prihlášku (Zmluvu o obstaraní zájazdu) a ďalšie informácie Vám zašleme poštou na Vašu adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
     


Aký je postup pri zakúpení tábora?

Na základe Vašej objednávky poštou zašleme prihlášku (alebo prihlášky - Zmluvu o obstaraní zájazdu) a podrobné informácie k táboru. Po doručení, je potrebné prihlášku vyplniť a odoslať najneskôr do 5 dní späť do CK. Počas týchto 5 dní máte miesta v tábore rezervované.

 

Ako môžem uhradiť tábor?

Štandardne sa tábor uhrádza v dvoch splátkach, záloha a doplatok. Prípadne môžete uhradiť celú sumu naraz alebo sumu rozložiť na viac splátok.

Platbu môžete vykonať prevodom z účtu, hotovostným vkladom v prospech účtu: 1245804001/1111 - UniCredit Bank a poštovou poukážkou.

CK neposiela výzvu na uhradenie doplatku, doplatok uhraďte v stanovenej lehote, 30 dní pred nástupom.

Ak tábor zakúpite v lehote kratšej ako 30 dní, uhraďte celú sumu.

 


Dostanem potvrdenie o úhrade?

Vašim dokladom o úhrade je výpis z účtu alebo doklad o vklade na účet vystavený bankou, prípadne poštová poukážka. Potvrdenie o pripísaní platby na účet CK neposiela.


Kedy prídu pokyny k nástupu?

Organizačné pokyny k táboru zašleme 7 dní pred začiatkom tábora.


Aké je ubytovanie v tábore?

Perfektné ubytovanie v 2, 3,4 -lôžkových izbách (2+2). Každá izba je vybavená vlastným WC a sprchou. V penzióne sú ideálne podmienky na oddych a zábavu.


Aká je strava v tábore?

Počas pobytu je zabezpečená plná penzia, strava 5x denne a pitný režim počas celého dňa. Výborná strava v dostatočnom množstve, raňajky formou švédskych stolov.


Aké vzdelanie má zdravotník?

Zdravotnú starostlivosť v našom tábor zabezpečuje odborne spôsobilá osoba , lekár alebo zdravotná sestra.


Kedy máme odovzdať kópiu zdravotného preukazu, „prehlásenie o bezinfekčnosti „ a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa?

Uvedené doklady odovzdáte zdravotníčke po príchode do tábora alebo na mieste zrazu pred odchodom autobusu.


Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (lekárske potvrdenie) je možné zaobstarať týždeň pred nástupom do tábora.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti“ vyplní a podpisuje zákonný zástupca s dátumom nástupu do tábora alebo jeden deň pred nástupom.


Kedy môžeme deťom zavolať?

Najvhodnejší čas na telefonáty s rodičmi je medzi 13,00 – 14,00 hod., počas oddychu po obede, keď nie je program a deti budú mať u seba mobil.


Aká je výška vreckového?

Výška vreckového je plne v kompetencii rodičov. Deti majú stravu 5x denne a celodenný pitný režim. Do úvahy treba vziať prípadné fakultatívne výlety, počas ktorých môžu deti peniažky minúť na darčeky, suveníry alebo sladkosti v bufete penziónu.


Môžu si deti odložiť peniaze u vedúcich v tábore?
Odporúčame, aby dieťa odovzdalo peniaze svojmu vedúcemu, ktorý ich uschová a vydá na jeho požiadanie.


Na koho sa máme obrátiť v prípade problémov?
Odporúčame sa obrátiť na vedúceho letného tábora, ktorý bude všetky prípadné problémy operatívne riešiť.


Aké sú pravidlá v tábore?

Účastníci tábora sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy a vnútorný poriadok hotela, penziónu.

Tabakové výrobky, alkohol a drogy sú zakázané. V prípade podozrenia si vyhradzujeme právo na prehliadku osobných vecí.

Svojvoľné opustenie areálu či skupiny, rušenie nočného pokoja, vulgarizmy, vandalizmus nebudú tolerované.

Vážne porušenie bezpečnostných predpisov môže vyústiť k predčasnému ukončeniu jeho pobytu bez nároku vrátenia peňazí.