Naša ponuka / Tábory / Postup pri zakúpení tábora

Postup pri zakúpení tábora

 

  • Objednávkový formulár  nájdete na našej webovej stránke v sekcii tábory alebo môžete vyplniť a odoslať TU
  • Vašu požiadavku o zakúpení tábora môžete poslať aj e-mailom: atteam@atteam.sk
  • Tábor môžete objednať telefonicky na číslach: 0911 420 720 alebo 0911 55 83 55.
  • Prihlášku (ďalej Zmluvu o obstaraní zájazdu) a ďalšie informácie Vám zašleme poštou na  Vašu adresu, ktorú ste uviedli v on-line objednávke. 
  • Po doručení zmluvy, je potrebné zmluvu vyplniť a odoslať  najneskôr do 8 dní späť na adresu našej CK.  


Tábor sa uhrádza v dvoch splátkach, záloha 50% a doplatok 50%.  Prípadne môžete uhradiť celú sumu naraz, alebo sumu rozložiť na viac splátok.  Platbu môžete vykonať prevodom z účtu, hotovostným vkladom v prospech účtu:1245804001/1111 - UniCredit Bank  a poštovou poukážkou.


  • CK neposiela výzvu na uhradenie doplatku, doplatok uhraďte v stanovenej lehote, 30 dní pred   nástupom. 
  • Ak tábor zakúpite v lehote kratšej ako 30 dní, uhraďte celú sumu.