GDPR

                        Ochrana osobných údajov - GDPR

 

1.    Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“ –General Data Protection Regulation) a zákona č. 18/2018 Z.z., Zákon o ochrane osobných údajov, v  znení neskorších predpisov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

2.    Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom , ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť  A.T. team, s.r.o., Gercenova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 35 899 638 , DIČ: 2021884865 , IČ DPH:  SK2021884865 , spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 33073/B. A.T. team, s.r.o.  má poverenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov, cestujúci ako dotknutá osoba sa môže obrátiť na túto poverenú zodpovednú osobu.

 

3.   Právne základy spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ, A.T. team, s.r.o., spracúva osobné údaje cestujúceho v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na plnenie účelu ich spracúvania. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy so zmluvnou stranou.

 

4.    Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z následujících dôvodov:

• na uzatváranie „Zmluvy o obstaraní zájazdu“ uzatvorená v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
• spracúvanie osobných údajov v súvislosti splnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho  vzťahu  (Dohody o vykonaní práce, Dohody o brigádnickej práci študentov)
• spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva 
• za účelom uzatvárania  poistných zmlúv
• za účelom evidencie a archivácie 
 

5.    Základné údaje zverené prevádzkovateľovi

Meno, priezvisko, meno za slobodna, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, číslo OP, stav, zdravotná poisťovňa, štátna príslušnosť, štatút (študent, nezamestnaný, zamestnanec), za účelom internej komunikácia: mobilné telefónne číslo a  e-mail, transakčné údaje.

 

6.    Prístup k osobným údajom

 

Okrem poverenej zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov prístup k osobným údajov môžu mať sprostredkovatelia, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa: poskytovatelia ubytovacích zariadení, sprievodcovia, prepravné spoločnosti.

 

7.   Doba uschovávania osobných údajov

V prípade súhlasu dotknutej osoby, prevádzkovateľ vaše údaje bude  spracúvať do doby, než svoj súhlas písomne neodvoláte, v prípade plnenia zákonnej povinnosti vaše osobné údaje bude spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon o účtovníctve, zákona o DPH, zákon o poisťovníctve.

 

8.   Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:
• potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané a v akom rozsahu
• prístup k svojim osobným údajom
• opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
• likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil
Svoje právo je možné si uplatniť podaním písomnej žiadosti

Prevádzkovateľ prehlasuje, že ako správca vašich osobných údajov spĺňa všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR,

v maximálnej možnej miere bude chrániť vaše osobné údaje.

Bude spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.

Spĺňa podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožní vám a bude  vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.

 

                                                                                                         Mgr.Jolana Ďurďovičová

 

 

 

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: atteam.sk www.atteam.sk